Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Καθηγητών λειτουργεί από το 2013 και είναι η μόνη πλατφόρμα που συνδέει μαθητές με πιστοποιημένους καθηγητές για ιδιαίτερα...

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Daskaloi.gr

Με τον όρο δάσκαλοι, συμπεριλαμβάνουμε δάσκαλους, καθηγητές, εκπαιδευτές, προπονητές. Μεταφορικά, συνηθίζεται ο όρος “δάσκαλος” ή...